Language:
Cutter Soil Mixing

 

 

Soilmix

Soilmixing is de algemene benaming voor het vermengen van grondslag met een suspensie (bijv. cementmix) zodat een gemengd resultaat wordt verkregen met de grondslag als bestanddeel. Met soilmix kan o.a. grondverbetering worden toegepast. Met soilmix wanden kunnen o.a. een dijk worden versterkt of een vervuiling worden ingesloten. Cutter Soilmix verwijst specifiek naar het systeem waarbij een Soilmix wand wordt verkregen door grondmenging m.b.v. Cutter wielen. Een cutter soil mix wand uitgevoerd met het Cutter Soilmix-systeem kan constructief gebruikt worden als grondkering, maar ook als constructieve wand in de gebruikssituatie.

 

Cutter Soil Mixing

In 2004 bedenkt Bauer om het beste van twee toegepaste technieken te combineren. De revolutionaire Cutter wielen van het Trench Cutter systeem hebben zich op dat moment al veelvuldig bewezen. Deze Cutter wielen worden gecombineerd met het Soil Mixing principe en het innovatieve nieuwe systeem Cutter Soil Mix (CSM-systeem) is geboren. Inmiddels is het systeem alom geaccepteerd en niet meer weg te denken in de Nederlandse funderingsmarkt. Het CUR-handboek Soilmix-wanden wat uitgekomen is in 2016, heeft er aan bij gedragen dat er toenemend aantal projecten is waarbij het CSM-systeem wordt voorgeschreven in het ontwerp. De populariteit is toe te scrhijven aan het lage uitvoeringsriscio, beperking van overlast en de praktische toepasbaarheid. 

Het Cutter Soil Mix - systeem

Het Cutter Soilmix-systeem (ook wel mixed-in-place genoemd) bestaat uit een freeskop met twee Cutter wielen. In het midden van de freeskop, tussen de wielen wordt cementspecie geïnjecteerd. Zo wordt er een homogeen gemixte massa gecreeerd, waarna de freeskop gemakkelijk op eigen gewicht in deze gemixte massa kan zakken. 

BodemBouw CSM-productie.jpg

Figuur 1: Productie van een CSM-moot en het inhangen van wapeningsbalken

Nadat de freeskop uit de gemixte kolom (CSM-moot) gekomen is, kan deze gewapend worden. Type wapening is afhankelijk van de toepassing van de cutter soil mix wand. Stalen IPE-balken is de meest voorkomende wapening, maar ook stalen korven of netten kunnen als wapening fungeren. De toe te passen wapening wordt boven de CSM-moot gehesen en zakt op eigen gewicht in het zojuist gemixte CSM-moot.

Bij het frezen van een CSM-wand wordt gestart met de oneven moten. Nadat de oneven moten voldoende zijn uitgehard (ca. 1 dag) worden de even (tussen-) moten gefreesd. Op deze manier wordt een optimale kwaliteit verkregen van elke moot en zo wordt de stabiliteit van de omringende grondslag gegarandeerd.

BodemBouw CSM-productie dag 1.jpg

Figuur 2: Productie oneven CSM-moten dag 1

BodemBouw CSM-productie dag 2.jpg

Figuur 3: Productie van even CSM-moten op dag 2

BodemBouw CSM-prodcutie resultaat na productie dag 1 en 2.jpg

Figuur 4: Resultaat van een aangesloten CSM-wand na 2 productiedagen

Voordelen Cutter Soil Mix - systeem.

De voordelen van het Cutter Soil mix - systeem komen bij binnenstedelijke projecten het meest tot hun recht. De cutter soil mix wand wordt geheel trillingsvrij en zettingsvrij aangebracht waardoor gevoelige belendingen minimaal risico lopen. Daarbij komt dat het systeem geluidsarm is waardoor de overlast naar omwonende tot een minimum beperkt blijft. De CSM-wand is een relatief stijve grondkering waardoor de doorbuiging/verplaatsing zeer klein is. Bij het proces wordt enkel materiaal toegevoegd in de grondslag en is de gemixte grondslag ook direct het eindresultaat wat als cutter soil mix wand gebruikt gaat worden. Dit maakt het CSM-systeem sneller en duurzamer dan vergelijkbare en traditionele systemen.

Doordat het Cutter Soil Mix systeem langs een makelaar naar beneden loopt is het zeer nauwkeurig. In de freeskop zitten inclinometers die exact meten hoe de frees naar beneden loopt. Afwijkingen worden dus gemeten en hier kan direct op bijgestuurd worden. Dit maakt het Cutter Soil Mix systeen beter controleerbaar en rapporteerbaar dan vergelijkbare systemen en traditionele systemen zoals damwanden of berlinerwanden.

Ten opzichte van de traditionele systemen zoals damwanden en berlinerwand, heeft het Cutter Soil mix - systeem minimale uitvoeringsrisico’s. Daarbij komt dat de overlast in de vorm van geluids- en transportoverlast naar de omgeving, tot een minimum beperkt blijft. 

Belangrijkste voordelen van het Cutter Soil Mix - systeem:

 • Hoge productiviteit t.o.v. diepwand of trench cutter systeem
 • Het insitu soil kan een constructieve functie hebben
 • Weinig verspilling (duurzaam)
 • Volledig trillingsvrij
 • Geluidsarm
 • Toepasbaar in harde grondslag
 • Zeer nauwkeurig
 • Goede kwaliteitscontrole
 • Minder overlast

BodemBouw en Cutter Soilmix

BodemBouw kan beschikken over meer dan 10 jaar ervaring met toepassing de Cutter Soilmix-techniek op tal van projecten in de Benelux. Hierbij is veel theoretische kennis opgedaan op het gebied van engineering van een CSM-wand en zijn veel praktische ervaringen opgedaan bij toepassingen van CSM-wanden in verschillende grondslagen en met verschillende functies. BodemBouw is in het bezit van twee stuks Bauer RG21 CSM-stellingen welke beschikt over de nieuwste technologien op het gebied van geluidloos werken met minimale uitstoot. De machine en toebehoren worden bediend door bekwamen werknemers met de juiste mentaliteit. Zo ontstaat de perfecte fundering voor een goede en vooral vruchtbare samenwerking. 

Wat heeft BodemBouw te bieden op het gebied van Cutter Soilmix:

 • Vakkennis zowel theoretisch als praktisch
 • Gedetailleerde engineering
 • Voorlichting en begeleiding bij controlerende instanties (ingenieursbureau, gemeentes enz.)
 • Ondersteuning bij voorlichting omwonende
 • Uitgebreide begeleiding tijdens de uitvoering
 • Praktische en geoptimaliseerde systematiek
 • Eigen materieel
 • Bekwame vakmensen
Bouwen begint in de BodemMaak een afspraak

Dit is wat wij doen

Ontzorgen door uitvoeringsrisico en overlast te beperken tot een minimum met het revolutionaire, duurzame CSM-systeem. Behalen van winst in tijd en kosten door het uitvoeren van een complete bouwkuip volgens een optimale methode.

Nieuws

24-07-2019: BodemBouw verlengt VCA** certificaat
Lees meer »

19-09-2018: BodemBouw neemt deel aan Infratech 2019
Lees meer »

24-07-2017: BodemBouw behaalt het VCA** certificaat
Lees meer »

21-09-2016: 2e Machine voor BodemBouw
Lees meer »

Contact

Neem contact op om een afspraak te maken.
Wij komen graag persoonlijk en vrijblijvend langs voor informatie, advies en projecten.

BodemBouw B.V.
Veghelsedijk 2E
5406 TE Uden
T: +31 (0)85 - 877 2002
E: contact@bodembouw.nl
www.bodembouw.com