Language:
Utiliteitsbouw

Utiliteitsbouw

De afgelopen jaren zijn in Nederland een hele reeks ondergrondse fietsenstallingen gerealiseerd in het hartje van tal van grote steden zoals Amsterdam, Delft, Den Haag, Leeuwarden, Maastricht, Utrecht en Rotterdam. De fietsenstallingen bergen teintallen duizenden fietsen netjes ondergronds zodat het centrum- en stationsgebied veel nieuwe ruimte krijgt voor nieuwe ontwikkeling. Maar niet alleen fietsenstalling worden ondergronds geplaatst om nieuwe gebieden te ontwikkelen, ook spoorwegovergangen, ringwegen, parkeerplaatsen, regenwateropslag zijn goede voorbeelden van onderdelen die ondergronds worden geplaatst.

Voor het realiseren van zo’n ondergronds project is een bouwkuip benodigd en het realiseren van een bouwkuip in het drukste gebied van de stad is altijd een uitdaging. Het in te zetten materieel moet zo min mogelijk overlast geven. Trillingen en zettingen geven een risico en worden vaak niet geaccepteerd. Bij de engineering wordt uitvoerig gekeken naar vervorming en uitbuiging om de invloed naar de omgeving te beperken. En bij de dagelijkse organisatie van het project moeten voetgangersstromen, openbaar vervoer en andere omgevingsfactoren afgestemd worden op de dagelijkse productie met alle transport- en hijsbewegingen.

Dat is precies waar BodemBouw zich wil onderscheiden. Met referenties als de ondergrondse fietsenstalling op het KJ-plein in Den Haag en de nieuwbouw van het RIVM in Utrecht beschikt BodemBouw over de ervaring om binnenstedelijk utiliteitsprojecten met een kwalitatief hoog niveau tot een goed resultaat te brengen. Hierbij treed BodemBouw graag als partner op van de hoofdaannemer om zo actief betrokken bij gesprekken met gemeente en overige controlerende instanties. BodemBouw schrijft plannen gespecificeerd op het project en naar de wensen en eisen van opdrachtgever, controlerende instanties en omstanders. De uitwerking van deze plannen gaan vaak gepaard met een uitvoerige planning van alle werkzaamheden. BodemBouw conformeert zich hierbij aan specifieke regels en afspraken en planning van het project en ziet er in de uitvoering op toe dat alles volgens plannen en planning loopt.

Veiligheid en omgevingsfactoren zijn vaak bepalend op een binnenstedelijk project. Toch beschikt BodemBouw over mogelijkheden om optimalisaties te vinden in constructie, planning en uitvoering zonder dat veiligheid en omgeving uit het oog verloren worden. Hierbij kijken wij verder dan alleen naar de grondkering en beschouwen wij de bouwkuip als een geheel. Het resultaat van een binnenstedelijk project wordt vaak bepaald door het ondergrondse gedeelte. Het vormen van specialistisch bouwkuipteam is daarbij de sleutel tot succes. Neem vrijblijvend contact met ons op om te informeren naar de mogelijkheden.  

Bouwen begint in de BodemMaak een afspraak

Dit is wat wij doen

Ontzorgen door uitvoeringsrisico en overlast te beperken tot een minimum met het revolutionaire, duurzame CSM-systeem. Behalen van winst in tijd en kosten door het uitvoeren van een complete bouwkuip volgens een optimale methode.

Nieuws

24-07-2019: BodemBouw verlengt VCA** certificaat
Lees meer »

19-09-2018: BodemBouw neemt deel aan Infratech 2019
Lees meer »

24-07-2017: BodemBouw behaalt het VCA** certificaat
Lees meer »

21-09-2016: 2e Machine voor BodemBouw
Lees meer »

Contact

Neem contact op om een afspraak te maken.
Wij komen graag persoonlijk en vrijblijvend langs voor informatie, advies en projecten.

BodemBouw B.V.
Veghelsedijk 2E
5406 TE Uden
T: +31 (0)85 - 877 2002
E: contact@bodembouw.nl
www.bodembouw.com