Language:
CSM wand

Cutter Soilmix - wand

Door met het Cutter Soilmix - systeem cementmix toe te voegen aan de bestaande grondslag, ontstaat een gemengd resultaat. Het gemengde resultaat kan in vloeibare fase direct gewapend worden. Het mengen van de grondslag met het Cutte Soil Mix - systeem, geschied in panelen die elkaar overlappen. Hierdoor ontstaat er een waterkerende en grondkerende wand. 

Toepassing CSM-wand

Het oorspronkelijke soilmixing systeem of mixed-in-place systeem is als grondverbeteringstechniek ontwikkeld. De techniek wordt dan ook vooral toegepast bij dijkversterkingen, het insluiten van grondvervuilingen, het doorbreken van grondwaterstromingen en bij het realiseren van funderingen.

Door de introductie van het Cutter systeem is het mengproces met de grondslag verbeterd, wat er voor gezorgd heeft dat de kwaliteit van het eindresultaat ook dusdanig verbeterde. Voor het eerst wordt de Cutter Soil Mix Wand daarom toegepast als constructieve grondkerende en waterkerende wand.

Waterkering

Een belangrijk voordeel van een CSM-wand is de hoge mate van waterkering. Ten opzichte van een bouwkuip uitgevoerd met damwanden, zal het waterbezwaar bij een gesloten bouwkuip uitgevoerd met CSM-wanden verder worden teruggedrongen. Zo leent de CSM-wand zich uitstekend voor toepassing in combinatie met een natuurlijke waterremmende laag, om een zogenaamde polderbouwkuip te creëren. Of als er geen natuurlijk waterremmende laag aanwezig is dan kan de CSM-wand uitgevoerd worden met een horizontaal geinjecteerde waterremende laag van waterglas, zodat tevens een polderbouwkuip verkregen wordt. Mocht de natuurlijke waterremmende laag op een aanzienlijke diepte zitten, dan kan er voor gekozen worden om de wapeningsbalken in de CSM-wand op te hangen zodat het onderste gedeelte CSM-wand ongewapend is en enkel een waterkerende functie heeft. Op deze manier kunnen dieper gelegen waterremmende lagen gebruikt worden en blijft een bouwkuip toch economisch aantrekkelijk.

Definitieve functie

De aanwezige grondslag bepaald de ruwheid van de CSM-wand, maar over het algemeen mag deze als gematigd vlak beschouwd worden. Het resultaat is dus erg praktisch en geeft veel voordelen bij de verdere constructie. Zo bespaart de CSM-wand ruimte door als buitenkist te fungeren. Door technische en constructieve innovaties kan de CSM-wand ook steeds meer een definitieve functie krijgen. De CSM-wand kan horizontale belasting opnemen om de kelderwand te ontlasten, de CSM-wand kan verticale belasting opnemen van de bovenbouw en de CSM-wand kan zelfs toegepast worden als constructieve zichtwand in kelders, in tunnels of onder viaducten. Door de CSM-wand te gebruiken als definitieve constructie, kan een economische besparing ontstaan. Op deze manier wordt er maatschappelijk verantwoord gebouwd.

Belangrijkste voordelen van een CSM-wand:

  • Goed toepasbaar op binnenstedelijke projecten
  • Goed toepasbaar in harde grondslag
  • Duurzaam
  • Kostenbesparend
  • Ruimtebesparend
  • Tijdsbesparend
  • Praktisch resultaat

CUR-commissie CSM-wanden 

De toename van de populariteit van het systeem en de toename van verschillende toepassingen van de CSM-wand, hebben er toe geleid dat er eind 2012 de CUR-commissie Soilmix is opgericht. De CUR-commissie Soilmix-wanden heeft er voor gezorgd dat de engineering methode voor Soilmix-wanden uniform is geworden. Het CUR-handboek Soilmix-wanden zal begin 2016 verschijnen.

Bouwen begint in de BodemMaak een afspraak

Dit is wat wij doen

Ontzorgen door uitvoeringsrisico en overlast te beperken tot een minimum met het revolutionaire, duurzame CSM-systeem. Behalen van winst in tijd en kosten door het uitvoeren van een complete bouwkuip volgens een optimale methode.

Nieuws

24-07-2019: BodemBouw verlengt VCA** certificaat
Lees meer »

19-09-2018: BodemBouw neemt deel aan Infratech 2019
Lees meer »

24-07-2017: BodemBouw behaalt het VCA** certificaat
Lees meer »

21-09-2016: 2e Machine voor BodemBouw
Lees meer »

Contact

Neem contact op om een afspraak te maken.
Wij komen graag persoonlijk en vrijblijvend langs voor informatie, advies en projecten.

BodemBouw B.V.
Veghelsedijk 2E
5406 TE Uden
T: +31 (0)85 - 877 2002
E: contact@bodembouw.nl
www.bodembouw.com