Language:
Dijkversterking

NOODZAAK

Nederland kent 17.691 kilometer waterkerende dijk. Zonder deze dijken zou de helft van het land overstromen. Om er voor te zorgen dat deze dijken de gevolgen van klimaatverandering het hoofd kunnen bieden, worden ze getest en dat is van zeer groot belang!

Doordat de aarde opwarmt, zal de zeespiegel naar verwachting tot 90 centimeter stijgen deze eeuw. Dit terwijl de bodem in veel gebieden van Nederland juist daalt. De verschillen worden dus steeds groter en de kans op bezwijken neemt daarmee toe!

Op het moment dat het waterschap voor een dijk uitrekent dat deze kan bezwijken, voldoet de dijk niet meer aan de veiligheidsnorm. Het waterschap moet de dijk dan verbeteren. Dijken kunnen om verschillende redenen bezwijken. Deze redenen noemen we faalmechanismen.

Faalmechanisme

 

Faalmechanisme.jpg

Overloop 
De dijk kan worden beschadigd door water dat over de te lage dijk stroomt.

Overslag 

De dijk kan worden beschadigd door golven die bij veel wind over de dijk slaan.

Macro-instabiliteit binnenwaarts 
De dijk kan aan de landzijde afschuiven (in elkaar zakken) door een te hoge druk in het grondwater onder en achter de dijk.

Macro-instabiliteit buitenwaarts 
De dijk kan bij een lage waterstand aan de rivierzijde afschuiven (in elkaar zakken) door een te hoge waterdruk in de dijk (na hoogwater en/of bij veel regen).

Micro-instabiliteit 
De beschermende grasmat of stenen bekleding kan beschadigd raken door waterdruk of door dierlijke of door menselijke activiteiten, waardoor de dijk kwetsbaar wordt voor water en wind.

Piping 
Hoge waterstanden kunnen sterke kwelwaterstromingen veroorzaken, die het zand onder de dijk wegspoelen of de ondergrond dusdanig verweken, dat de dijk afschuift / inzakt.

 

DIJKVERSTERKING EN DIJKVERBETERING

Met de huidige aanpak van de dijkversterking gaan we het niet redden. Deze alarmerende boodschap van Rijkswaterstaat moet de waterbouwwereld aanzetten om innovatieve concepten van dijkversterking te ontwikkelen, waarbij ook nog eens zaken spelen als draagvlak bij omwonenden, ruimtelijke kwaliteit en natuurlijke processen. Staat de traditionele dijkversterking op een keerpunt?

De komende decennia staan Rijkswaterstaat en de waterschappen voor een enorme dijkversterkingsopgave, en de condities waaronder dat moet gebeuren zijn veeleisend. Aan de ene kant gaat het om bewonersparticipatie, ruimtelijke kwaliteit en natuurlijke processen, en aan de andere kant is de tijd van het ruime geld voorbij. Twee keer sneller en twee keer goedkoper is nu het leidende motto. Innovatie moet een deel van de oplossing bieden.

Ook BodemBouw heeft bovenstaande ontwikkeling meegekregen. De huidige toepassing van de CSM-techniek t.b.v. een dijkversterking of dijkverbetering, is niet ideaal. Grind, slijtage, productiesnelheid en prijs zijn keer op keer aandachtspunten. Dit heeft er toe geleid dat BodemBouw op zoek is gegaan naar een nieuwe innovatieve soilmix-techniek die beter past op dijkprojecten.

De nieuwe techniek zal gepresenteerd worden op de InfraTech 2019. Benieuwd naar onze nieuwe oplossing? Vraag er naar tijdens de InfraTech op onze stand of neem contact met ons op en wij komen graag onze plannen toelichten.

Bouwen begint in de BodemMaak een afspraak

Dit is wat wij doen

Ontzorgen door uitvoeringsrisico en overlast te beperken tot een minimum met het revolutionaire, duurzame CSM-systeem. Behalen van winst in tijd en kosten door het uitvoeren van een complete bouwkuip volgens een optimale methode.

Nieuws

24-07-2019: BodemBouw verlengt VCA** certificaat
Lees meer »

19-09-2018: BodemBouw neemt deel aan Infratech 2019
Lees meer »

24-07-2017: BodemBouw behaalt het VCA** certificaat
Lees meer »

21-09-2016: 2e Machine voor BodemBouw
Lees meer »

Contact

Neem contact op om een afspraak te maken.
Wij komen graag persoonlijk en vrijblijvend langs voor informatie, advies en projecten.

BodemBouw B.V.
Veghelsedijk 2E
5406 TE Uden
T: +31 (0)85 - 877 2002
E: contact@bodembouw.nl
www.bodembouw.com